1. Увод във високопроизводителните изчисления
2. Предаване на съобщения

Упражнение 1: Латентност във Fast Ethernet (100Base-TX) мрежи
pingpong.f90: тестова програма (Fortran 90)
pingpong.c: тестова програма (C версия)

3. Основи на MPI

hellompi.f90: примерна програма (Fortran 90)
hellompi.c: примерна програма (C версия)
hellompi.job: примерен файл-задача за опашката от задачи

4. Комуникация от точка до точка

Упражнение 2: Трафик pingpong.f90: пинг-понг програма (Fortran 90)
pingpong.c: пинг-понг програма (C)
reduce.c: глобална редукция програма (C)
reduce.f90: глобална редукция програма (Fortran)
traffic_serial.c: РЕШЕНИЕ задачата за трафик (C)
traffic_serial.f90: РЕШЕНИЕ задачата за трафик (Fortran)

5. Колективни операции

Упражнение 3: Трафик (продължение)
pi.c: серийна програма за пресмятане на pi (C)
ImageReconC.tar.bz2: серийна програма за обработка на изображения (C)
ImageReconFortran.tar.bz2: серийна програма за обработка на изображения (Fortran)

6. Виртуални топологии
7. Сложни типове данни
8. Още за MPI
9. Профилиране и настройка на MPI програми
Примерни приложения в точните науки
Примерни приложения в икономиката, биологията и медицината
Примерни програми
Обработка на изображения: MPI версия | OpenMP версия
Трафик: серийна версия (C) | MPI версия (C)
Курсови проекти
Литература:

Parallel Programming Workshop - Online - Онлайн курс на центъра по високо производителни изчисления Щутгарт (HLRS)
Open MPI - документация на използваната версия на OpenMPI
MPI форум - Официална страница на MPI стандарта където може да се намери актуална документация
OpenMP - Официална страница на OpenMP стандарта Sun Oracle Grid Engine documentation