Група Монте-Карло провежда обучение по HPC в магистърски курсове Паралелно Програмиране с MPI (програма РСМТ на ФМИ, СУ) и Основи на високопроизводителните изчисления (програма ФЯЕЧ на ФзФ, СУ), целящи запознаването на студентите от магистърските програми на ФМИ, ФзФ, ХФ и други факултети с основите на програмирането на паралелни архитектури с използване на стандарта Message Passing Interface (MPI). Обучението включва практически занимания върху 112-ядрения Linux клъстер Physon , изграден на територията на катедра Теоретична Физика на ФзФ.

Паралелно програмиране с MPI

Паралелно прогрмаиране с OpenMP