Monte Carlo Group Home Page Head of the group:
Prof. Dr. Ana Proykova
Atomic Physics Department, room V25
tel: (++359 2) 8161-828
HPC


  HOME
  ABOUT US
  PROJECTS
  COURSES
  PUBLICATIONS
  PEOPLE
  LINKS
  SEMINARS
  HPC
  GALLERY
 


  A.Proykova
  R.Radev
  S.Pisov
  E.Daykova
  H.Iliev
  K.Arsov
 

HPC
Високопроизводителни Изчисления (ВПИ)      
   Група Монте-Карло провежда обучение по HPC в магистърски курсове Паралелно Програмиране с MPI (програма РСМТ на ФМИ, СУ) и Основи на високопроизводителните изчисления (програма ФЯЕЧ на ФзФ, СУ), целящи запознаването на студентите от магистърските програми на ФМИ, ФзФ, ХФ и други факултети с основите на програмирането на паралелни архитектури с използване на стандарта Message Passing Interface (MPI). Обучението включва практически занимания върху 112-ядрения Linux клъстер Physon, изграден на територията на катедра Теоретична Физика на ФзФ. Анотацията и програмата на курса можете да намерете тук:

html    или   pdf

Материалите по курса (лекции, упражнения, програмни кодове) са достъпни тук.

От летния семестър на 2008/2009 учебна година групата предлага и изборен курс за бакалаври Увод в паралелното програмиране. Програмата на курса, одобрена от Факултетния съвет, може да намерите тук:

doc

Повече информация за клъстера Physon може да намерите тук.
 
Last updated: February 10 2010 09:07:28 PM   by H. Iliev or S. Pisov