Monte Carlo Group Home Page Head of the group:
Prof. Dr. Ana Proykova
Atomic Physics Department, room V25
tel: (++359 2) 8161-828
HPC course materials


  HOME
  ABOUT US
  PROJECTS
  COURSES
  PUBLICATIONS
  PEOPLE
  LINKS
  SEMINARS
  HPC
  GALLERY
 


  A.Proykova
  R.Radev
  S.Pisov
  E.Daykova
  H.Iliev
  K.Arsov
 

Материали за курса "Паралелно програмиране с MPI"

Лекции и упражнения

 1. Увод във високопроизводителните изчисления

 2. Предаване на съобщения


 3. Основи на MPI

  • hellompi.f90: примерна програма (Fortran 90)
  • hellompi.c: примерна програма (C версия)
  • hellompi.job: примерен файл-задача за опашката от задачи

 4. Комуникация от точка до точка


 5. Колективни операции

  • Упражнение 3: Трафик (продължение)
  • pi.c: серийна програма за пресмятане на pi (C)
  • ImageReconC.tar.bz2: серийна програма за обработка на изображения (C)
  • ImageReconFortran.tar.bz2: серийна програма за обработка на изображения (Fortran)

 6. Виртуални топологии

 7. Сложни типове данни

 8. Още за MPI

 9. Профилиране и настройка на MPI програми

 10. Програмиране върху системи със споделена памет. OpenMP

 11. CUDA примерни програми

 12. Примерни приложения в точните науки

 13. Примерни приложения в икономиката, биологията и медицината

Примерни програми

Курсови проекти

Литература

 1. Introduction to High Performance Computing - записки към интензивен курс на Edinburgh Parallel Computing Centre (EPCC)
 2. MPI Course - записки към интензивен курс на EPCC
 3. Parallel Programming Workshop - Online - Онлайн курс на центъра по високо производителни изчисления Щутгарт (HLRS)
 4. Open MPI v1.3.4 - документация на използваната версия на OpenMPI
 5. MPI форум - Официална страница на MPI стандарта където може да се намери актуална документация
 6. OpenMP - Официална страница на OpenMP стандарта
 7. Sun Oracle Grid Engine documentation

 
Last updated: October 22 2014 09:23:45 AM   by H. Iliev or S. Pisov